Velkommen til Vejlby Risskov grundejerforening

Vejlby-Risskov er et skønt villakvarter med en unik atmosfære og en stærk fællesskabsånd, og vores grundejerforening har til formål at varetage jeres interesser og sikre, at området forbliver en attraktiv og tryg base for jer og jeres familier.

Fundamentet for foreningens arbejde er vedtægterne og den årlige generalforsamling. Med udgangspunkt i disse gennemfører vi en række opgaver, der har til formål at gøre Vejlby Risskov til et godt sted at bo både nu og i fremtiden.

Vi arbejder konstant på at forbedre og udvikle kvarteret, og vores prioriteringer inkluderer blandt andet at sikre et bæredygtigt boligområde, infrastruktur og et grønnere miljø, styrke sikkerheden i området og sikre, at vores medlemmer har adgang til alle de ressourcer, de har brug for. Det gør vi bl.a. med følgende:

  • Dialog med Aarhus Kommunes myndigheders embedsfolk og byrådspolitikkere for at opnå størst mulig indflydelse
  • Forskellige arbejdsudvalg og fællesråd, der arbejder for grundejernes interesser i Aarhus
  • Kommunikation, der kan sikre en god information til og dialog med grundejerne

Vi vil gerne understrege, at vores forening er baseret på en åben og inkluderende tilgang, hvor alle medlemmer er velkomne til at deltage og bidrage. Vi er altid lydhøre over for jeres ideer og forslag og vil gøre vores bedste for at imødekomme jeres behov.

Vi ser frem til at lære jer alle bedre at kende og til at arbejde sammen om at gøre Vejlby-Risskov til et endnu bedre sted at bo og leve.

De bedste hilsener

Bestyrelsen