Velkommen til generalforsamling!

Foreningen indkalder til ordinær generalforsamling i Vejlby sognegård, Vejlby Centervej 25, 8240 Risskov.

Tirsdag d. 13. marts kl. 19,30

Alle er velkommen til generalforsamlingen, hvor der udover generalforsamlingen vil blive drøftet emner, der er aktuelle for beboere i Vejlby-Risskov området.